Het is tijd om actie te ondernemen om het verlies aan biodiversiteit te bestrijden. Bij de FOD Volksgezondheid zetten we ons mee in voor de strijd tegen dit verlies in België en buiten onze grenzen. Met de BeBiodiversity-strategiecampagne willen we burgers, bedrijven en de overheid mobiliseren, bewust maken van de gevolgen van onze consumptie-en productiepatronen voor de biodiversiteit en hen helpen in actie te komen, want het is een zaak van ons allemaal.
 
In dit kader ontwikkelden onze collega's van het DG Leefmilieu de tool BiodiversiTree en zijn daarbij horende promotiebrochure 'Biodiversiteit is onze business' om ondernemingen bewust te maken van de meerwaarde van biodiversiteit in hun dagelijkse praktijken.

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be