Ten gevolge van het resultaat van de herbeoordeling van de kleurstof E171 titaandioxide door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2021, heeft de Europese Commissie met de steun van de lidstaten maatregelen genomen.

De EFSA concludeerde dat titaandioxide niet langer als een veilig levensmiddelenadditief kan beschouwd worden omdat problemen op vlak van genotoxiciteit (dit zijn effecten op het genetisch materiaal – DNA) niet kunnen worden uitgesloten na consumptie ervan.
In mei 2021, direct na het EFSA advies, heeft de FOD Volksgezondheid reeds alle operatoren aangeraden om te beginnen met het stopzetten van het gebruik van E171 bij de vervaardiging of ontwikkeling van levensmiddelen en om te zoeken naar wettelijk-toegestane alternatieven (zie eerder nieuws : FOD Volksgezondheid volgt de nieuwe EFSA evaluatie van titaandioxide (E171) op de voet).

Na alle procedurestappen te hebben doorlopen, is op 18 januari 2022 de Europese verordening 2022/63 gepubliceerd, om een verbod uit te vaardigen op het gebruik van titaandioxide in levensmiddelen. Dit verbod zal ingaan op 8 augustus 2022. De operatoren in alle schakels van de keten hebben dus zes maanden tijd om alles in orde te brengen. De recepten en etiketten moeten op tijd aangepast worden. Voor iedereen geldt dezelfde datum van 8 augustus 2022, ongeacht de levensmiddelengroep en ongeacht het stadium in de voedselketen. Na 7 augustus 2022 mogen levensmiddelen die tot en met 7 augustus 2022 geproduceerd werden, nog verkocht worden, maar ze mogen niet meer gebruikt worden voor het maken van samengestelde levensmiddelen die op de markt gebracht worden (ook niet voor het versieren van taart bij voorbeeld). Immers, na 7 augustus 2022 mogen er geen levensmiddelen met E171 meer geproduceerd worden of ingevoerd worden in de EU.

De kleurstof E171 mag nog wel verkocht worden voor gebruik in geneesmiddelen Let wel: voedingssupplementen zijn levensmiddelen en geen geneesmiddelen.

De kleurstof E171 en kleurstofpreparaten met E171 mogen niet meer verkocht worden aan de consument.