vaccines save lives

Covid Safe Ticket (3G vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie in het kader van de COVID-19 pandemie en Omikron


In deze STAND VAN KENNIS EN POSITIENOTA, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid,  geeft de Hoge Gezondheidsraad van België een aantal gedeeltelijke antwoorden over de doeltreffendheid van het Covid Safe Ticket (3G [gevaccineerd, getest of genezen], zoals momenteel toegepast in België, vs. 2G of 1G) en verplichte vaccinatie op de vaccinatiegraad in de context van de COVID-19 pandemie en Omikron.

Persbericht
Hoge Gezondheidsraad licht standpunt toe rond gebruik van Covid Safe Ticket en verplichting tot vaccinatie tegen het coronavirus

De Hoge Gezondheidsraad werd uitgenodigd om dit verslag op vrijdag 4 februari toe te lichten aan de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. De zitting kan online herbekeken worden via http://www.dekamer.be/media/index.html?sid=55U2508. De presentatie kan gedownload worden via https://www.health.belgium.be/nl/4-februari-2022-kamer-van-volksvertegenwoordigers.