Biodiversiteit in België: Van vitaal belang

Deze brochure gaat uitgebreid in op de cruciale rol van biodiversiteit voor ons overleven en welzijn. De brochure maakt duidelijk waarom het van levensbelang is om zorg te dragen voor biodiversiteit, zodat zij verder kan zorg dragen voor ons en voor het leven op aarde.

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be