Achtung: dieses Event ist schon vorbei. Sie können sich nicht mehr anmelden.

Voor jongeren en jongerenorganisaties!

Ter voorbereiding van het EU-voorzitterschap 2024, organiseren de ministers van Economie en Werk, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie een conferentie over de toekomst van Sociaal Europa. Het doel? Europeanen rechtstreeks betrekken om mee te beslissen over de toekomst. En omdat de stem van de jongeren cruciaal is, nodigen we vijf jongeren van je organisatie uit op het gratis event Het Sociaal Europa van morgen. Kom er samen met ons en andere geëngageerde jongeren debatteren. Is 26 april nog vrij in je agenda? Schrijf je dan nu in.

 

Programma en inschrijving


WORKSHOP 2: Gezondheid  wordt georganiseerd door de FOD Volksgezondheid

 

Wanneer? Dinsdag 26 april van 8.30 u. tot 18.00 u.
Waar? Egmontpaleis in Brussel
Hoe? Het event is tweetalig FR/NL, met vertaling. Inschrijven is verplicht.

Deelnemende ministers:

  • Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  • Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris