Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


Het advies werd in mei 2017 gevalideerd en bleef onder embargo tot de publicatie van het KB op 24/05/2018.
Het volledige advies is sinds 03/06/2022 beschikbaar op de website.