CBD is een "nieuw voedingsmiddel" dat nog niet is toegelaten. Het gebruik ervan in menselijke voeding is daarom nog steeds verboden.

CBD is een cannabinoïde die kan worden verkregen uit de Cannabis sativa L. plant, maar ook chemisch kan worden gesynthetiseerd. In tegenstelling tot THC (tetrahydrocannabinol, de belangrijkste actieve molecule in cannabis) heeft CBD geen psychoactieve eigenschappen en is het niet verslavend.

Het mag echter in geen enkele vorm als voedingsmiddel of voedingssupplement in de handel worden gebracht. Het wordt beschouwd als een "nieuw voedingsmiddel", aangezien er geen bewijs is dat het vóór 15 mei 1997 in de Europese Unie in significante hoeveelheden is geconsumeerd. Daarom moet er vooraf toestemming worden gegeven voor het in de handel brengen in Europa.

Hoewel er in de pers of op internet regelmatig medische of gezondheidsclaims voor deze molecule worden gemaakt, berusten deze niet op betrouwbare wetenschappelijke gegevens.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) evalueert momenteel verschillende vergunningsdossiers voor CBD. In het kader van dit evaluatieproces heeft zij op 7 juni meegedeeld dat er nog te veel onzekerheden bestaan over de mogelijke gevaren van de consumptie van CBD (link naar de GMO van de EFSA).

De EFSA wijst op het gebrek aan gegevens over de mogelijke schadelijke effecten van CBD op de lever, het maagdarmkanaal, het endocriene systeem, het zenuwstelsel en het psychologische welzijn. Bij gebrek aan dergelijke gegevens kan de beoordeling van de dossiers niet worden voortgezet. Zonder deze evaluatie is het onmogelijk om een besluit te nemen over een eventuele vergunning voor het in de handel brengen van producten die CBD bevatten. 

Het in de handel brengen van producten die CBD bevatten en bestemd zijn voor inname (ongeacht of dit gebruik al dan niet duidelijk op de verpakking is vermeld), is derhalve illegaal.


Meer informatie, surf naar: