Vaccinatiestrategie tegen apenpokken (herziening, augustus 2022)


In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België een update van de aanbevelingen m.b.t. de vaccinatiestrategie tegen apenpokken in de context van de uitbraak in meerdere Europese landen in mei 2022. Deze versie vervangt het advies nr. 9720 van juni 2022.

Dit advies is momenteel alleen in het Engels beschikbaar.