Analyse van gegevens psychiatrische instellingen: aandeel van de gedwongen verblijven in 2020

In 2020 werden 102.898 nieuwe verblijven geregistreerd in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis (PAAZ). 81% van deze verblijven betrof een vrijwillige opname. 11% betrof een opname omwille van een wettelijke verplichting. 85% van deze laatste groep verblijven was een gedwongen verblijf. Dit zijn 9.363 verblijven.
 
Dit type verblijf is steeds bedoeld als beschermingsmaatregel. Een magistraat spreekt deze maatregel uit indien de persoon in kwestie een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormt. Een gedwongen opname is in principe beperkt tot 40 dagen, maar deze termijn kan indien nodig worden verlengd. Het merendeel van gedwongen verblijven met name 87% gebeurt in een psychiatrisch ziekenhuis.
 
62% van de gedwongen verblijven betreft mannelijke patiënten.
 
Eén vierde van de patiënten lijdt aan een psychotische stoornis en één vijfde aan schizofrenie.
 
Lees meer informatie over de kenmerken van gedwongen verblijven in onze nieuwe publicatie:

Gedwongen verblijven | FOD Volksgezondheid (belgium.be)