Terug naar de homepagina patiëntsafety
 

De FOD Volksgezondheid wil alle actoren binnen de zorgsector sensibiliseren voor het belang van veilige zorg in alle zorginstellingen.

Onze missie luidt als volgt:
"Zorgkwaliteit verbeteren en zichtbaar maken: wij ondersteunen en verbinden beleid, praktijk en patiënt"
"

In 2007 werd een nationaal beleid inzake patiëntveiligheid ontwikkeld. Hiervoor werd binnen de Cel Kwaliteit een QS-team opgericht en werd een federale strategische werkgroep patiëntveiligheid samengesteld. In de schoot van deze werkgroep werd een strategische beleidsnota (.PDF) patiëntveiligheid ontwikkeld om alle actoren in de gezondheidszorg te sensibiliseren voor een meer kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg binnen de instellingen. 
Sinds 2007 wordt dan ook jaarlijks een bijkomende structurele financiering voorzien om alle ziekenhuizen te stimuleren een verhoogde aandacht te hebben voor kwaliteit en patiëntveiligheid aan de hand van meerjarige programma’s “coordinatie kwaliteit en patiëntveiligheid”.

Kontaktinformationen

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06