Ontdek het psychosociaal interventieplan!

Een passagiersbus verliest de controle over het stuur en botst tegen een etalageruit in het centrum van de stad. Er zijn talrijke slachtoffers te betreuren. De gewonden worden snel opgevangen door de medische hulpverleningsdiensten. Maar wie bekommert zich om de niet-gewonde slachtoffers, hun familieleden, de getuigen? Bij collectieve noodsituaties zoals aanslagen, ongevallen, natuurrampen, … kan een psychosociaal interventieplan (PSIP) worden afgekondigd door de FOD Volksgezondheid opdat de slachtoffers niet alleen medische zorg maar ook psychosociale hulp krijgen. 

Lees deze pagina over de psychosociale hulpverlening