avis-advies 9758

Onduidelijkheden bij de interpretatie van de GDPR in het kader van menselijk lichaamsmateriaal voor medische en wetenschappelijke toepassing: potentiële gevolgen van een (te) defensieve houding en nood aan duidelijke praktijkrichtlijnen


De invoering van de GDPR-wetgeving heeft een grote impact op het beheer en de overdracht van medische gegevens, zo ook bij menselijke orgaan- en weefseldonatie. Zowel voor de beschikbaarheid als voor de veiligheid van het menselijk lichaamsmateriaal, is een goede informatieoverdracht essentieel. De hele keten van donor naar ontvanger wordt getroffen bij een beperkte of onvolledige toegang tot de gegevens, wat uiteindelijk kan leiden tot suboptimale patiëntenzorg en een belemmering van het wetenschappelijk onderzoek en (para)medische opleidingen. 

Deze probleemstelling is gevoed vanuit de praktijkervaring. In dit rapport bundelt de Hoge Gezondheidsraad de problemen rond de GDPR-wetgeving tot een aantal concrete vragen. Uit de discussies blijkt dat er nood is aan duidelijke praktijkrichtlijnen voor deze specifieke toepassing en bij uitbreiding de bredere medische context.