De federale ministers van Volksgezondheid, Landbouw en Leefmilieu hebben op 11 mei 2023 een toelating verleend voor een veldproef met genetisch gewijzigde mais met verminderde planthoogte.

Met deze veldproef wil INARI Agriculture N.V. de groei, de ontwikkeling en de opbrengst van de gewijzigde maïsplanten bestuderen. Een verkorte stengel heeft als voordeel dat de planten beter bestand zijn tegen harde windstoten. Bovendien zou kortere maïs kunnen leiden tot een teelt die minder water, mest en gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft. De proef zal plaatsvinden in de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren in 2023. Het gaat om een veldproef die inclusief niet-GGO bufferrijen niet meer dan 1 500 m² zal bedragen.

Aan de beslissing van de bevoegde ministers gaat altijd een wettelijk vastgelegde procedure vooraf.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft van 9 februari tot en met 10 maart 2023 een publieksraadpleging over de proef georganiseerd. De resultaten ervan werden verwerkt in een rapport voor de bevoegde ministers.

De Adviesraad voor Bioveiligheid heeft het aanvraagdossier geëvalueerd en een gunstig advies uitgebracht. Volgens de raad is het zeer onwaarschijnlijk dat deze kleinschalige veldproef schade zal berokkenen aan de menselijke gezondheid, aan dieren of aan het milieu, als hij wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het dossier. Zoals vermeld in de beslissing van de Ministers is één van de voorwaarden dat de pluimen van de maïs worden afgeknipt voordat ze pollen kunnen vormen.

Alle informatie over het dossier, waaronder het rapport van de publieksraadpleging en de beslissing van de ministers(.PDF), is beschikbaar op de website van de FOD.

Algemene informatie over GGO's en raadplegingen van het publiek (HTML) 
Adviezen van de Adviesraad voor Bioveiligheid (WEB)