Belgische COVID-19 teststrategie in de context van de preventie van virale respiratoire infecties in alle omstandigheden (pandemisch, epidemisch, endemisch) voor gezondheidszorgactiviteiten, rusthuizen en faciliteiten voor langdurige zorg 


Gelieve te noteren dat dit document niet kan worden beschouwd als een traditioneel advies van de Hoge Gezondheidsraad ; het is een "Open Consultatie", die enkel de verantwoordelijkheid inhoudt van de ondertekenaars van het document die het bij consensus en per e-mail hebben goedgekeurd. Een dergelijk overleg is opgezet tussen de HGR, de deskundigen van Sciensano, de deskundigen van de Risk Assessment Group (RAG) en de deskundigen van de Strategic Scientific Committee (SSC) om een optimale coördinatie van de Belgische aanbevelingen aan de autoriteiten en de professionals op het terrein te waarborgen.
Een breder advies (HGR 9749: Comprehensive management of COVID-19 patients in health care institutions and common standard procedures for the prevention of severe acute respiratory infections - SARI) is in de maak en zal de belangrijkste aanbevelingen van dit dringende document bevatten.