In het kader van de FOD projecten voor het EBP-plan lanceren we een nieuwe overheidsopdracht.

De opdracht betreft de ontwikkeling van een kwaliteitslabel voor goede praktijkvoering in perinatale zorg door de vroedvrouw.

  • De informatiesessie zal doorgaan op woensdag 13 september 2023 om 10u30. Deze informatiesessie zal elektronisch worden georganiseerd (via Teams).
  • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen en uw vragen te versturen via ebp-projects@health.fgov.be. Enkel de vragen die ten laatste op 6 september 2023 om 12 uur zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
  • De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor maandag 16 oktober 2023 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
  • Lees de opdracht en de bijbehorende documenten
 

Meer informatie over het Evikey-netwerk