Opdrachten van het Comité
Waarden

 

 Opdrachten van het Comité


Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek werd opgericht bij een Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993, ondertekend door de federale staat, de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen en door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Het Comité is de officiële Belgische advies-en informatie instantie inzake bio-ethiek en werkt onafhankelijk van de Overheden die het hebben opgericht.

Het Comité heeft een dubbele taak:

  • adviezen uitbrengen over de problemen die rijzen n.a.v. het onderzoek en de toepassingen ervan op het gebied van de biologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg. Deze problemen worden onderzocht op hun ethische, sociale en juridische aspecten, meer bepaald betreffende  de eerbiediging van de rechten van de mens;
  • het publiek en de Overheden inlichten.
 

Daartoe is het Comité gehouden om:

  Tot deze informatieopdracht behoren ook:

  • het inlichten van de pers over de adviezen van het Comité;
  • het updaten van deze website.
  • het beheer van een linkedIn pagina
  • de publicatie van een Newsletter  (schrijf in op de Newsletter)
 

 Waarden


De waarden van het Comité zijn onafhankelijkheid, pluralisme, deskundigheid en interdisciplinariteit.Het Comité in een oogopslag
Advies vragen aan het Comité
Adviezen en publicaties
Home

Kontaktinformationen

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat