De beleidsinformerende nota werd aangevraagd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om uitvoering te geven aan actie 13 van het Federaal Actieplan Marien Zwerfvuil en heeft als opzet een overzicht te geven van de huidige stand van de wetenschap met betrekking tot het verband tussen microplastics, het milieu en de menselijke gezondheid. Het doel is om beleidsmakers te informeren over de huidige hiaten in de kennis en een aantal aanbevelingen te formuleren. De volledige nota is enkel beschikbaar in het Engels maar een korte samenvatting is ook beschikbaar in het Nederlands .