PFAS en perchloraat in gebotteld water en in water gebuikt voor de productie van voedingsmiddelen


De Hoge Gezondheidsraad kreeg de vraag zich uit te spreken over de gezondheidsimpact van PFAS en perchloraat in flessenwater en water dat gebruikt wordt in de voedingsindustrie. Deze chemische stoffen zijn bij langdurige blootstelling schadelijk voor je gezondheid. Samenvattend adviseert de Raad volgende waarden: 

  Algemene bevolking Kwetsbare groepen
PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS 4 ng/L  
Andere PFAS 100 ng/L  
Perchloraat 13 µg/L 2 µg/L

Dit advies werd in het Engels opgemaakt en door een extern vertaalbureau vertaald.

Persbericht
Limieten voor PFAS en perchloraat in proces- en flessenwater