SEA Banner

De plannen en programma’s (HTML)  * De betrokken personen * De betrokken sectoren (HTML) * Over de grenzen (HTML)


De betrokken personen

Het zijn voornamelijk de federale administraties die onder de wet van 13 februari vallen. De wet is niet van toepassing op de plannen en programma’s die privé-instellingen voor hun eigen rekening opstellen. Als zij echter handelen in opdracht van de federale overheid dienen zij zich aan de wet te houden.