Verplichtingen, voorwaarden en nadere regels voor het op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van biociden.

In dit deel bestemd voor de professionelen vindt u technische informatie die specifiek gericht is naar bedrijven, verdelers en professionele gebruikers van biociden: het op de markt brengen van biociden (toelating/kennisgeving) – verkoop-/gebruiksvoorwaarden voor biociden van het gesloten circuit, ...