Medex betaalt de medische kosten als gevolg van uw arbeidsongeval als die kosten nodig zijn voor de verzorging van de opgelopen letsels. In sommige gevallen betaalt Medex ook de kosten voor de verplaatsing die u moet doen voor die verzorging.