Aanbevelingen betreffende de therapeutische indicaties, de procedures, de veiligheid en de kwaliteit van de transplantatie van fecaal materiaal (maart 2015) (HGR 9202)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen over de veiligheid en de kwaliteit van fecale transplantatie bij mensen. De aanbevolen indicatie voor fecale transplantatie is een recidiverende of refractaire Clostridium difficile-infectie.