Risico-batenanalyse voor de vaccinatie tegen het rotavirus in België (reactie op een recent genomen standpunt in Frankrijk) (juli 2015) (HGR 9295)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid herziet de Belgische Hoge Gezondheidsraad zijn aanbevelingen over het vaccineren van kinderen tegen het rotavirus naar aanleiding van de positie die onlangs over dit onderwerp werd genomen door de Franse overheid.
Dit advies heeft tot doel om duidelijke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische volksgezondheidsoverheden. Ze zijn gebaseerd op een beoordeling van de risico-batenverhouding van het vaccin (risico van post-vaccinale darminvaginatie versus werkzaamheid van het vaccin).