Validatie van de inhoud van het advies van de VWVA over het cytomegalievirus en het al dan niet verwijderen van de lacterende kinderverzorgster. (november 2014) (HGR 9215)