Briefadvies nr. 1 van 15 maart 2004 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan de heer Patrick Dewael, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken