Briefadvies nr. 6 van 11 mei 2010 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan de heer Stefaan De Clerck, Minister van Justitie (inclusief de vraag om advies van de minister) over:

-  toepassing van artikel 5, 3e paragraaf van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken binnen het kader van de arbeidsverhoudingen

- ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 december 2006 houdende de ambtenaren van de buitendiensten van de Staatsveiligheid