Briefadvies nr. 3 van 24 mei 2006 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan Dr. Lechantre, Voorzitter van de Commissie voor medische ethiek van het Centre Hospitalier Psychiatrique du Chêne aux Haies