Advies nr. 47 van 9 maart 2009 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de ethische implicaties van de wetgeving over programma’s voor gebruik van geneesmiddelen in schrijnende gevallen (compassionate use) en over medische nood-programma’s (medical need)