Advies van 8 mei 2006 van belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende het ontwerp van KB tot wijziging van ht KB van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik