De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne organiseren sinds 2005 de nationale campagnes 'U bent in goede handen'.

Met deze campagne willen we de toepassing van een correcte handhygiëne bevorderen in de zorginstellingen. Een correcte handhygiëne staat immers garant voor een daling van het aantal ziekenhuisinfecties en redt mensenlevens! De deelname van de ziekenhuizen is vrijwillig. Toch kan steeds van een succes gesproken worden, zowel in termen van deelname als resultaten.

De campagnes worden bedacht en uitgewerkt door de Werkgroep Handhygiëne, een speciale werkgroep van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne. De boodschappen zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Hoge Gezondheidsraad.

Zie ook ...

 • Denkt u dat uw instelling beantwoordt aan alle aanbevelingen van de WHO om het gedrag met betrekking tot handhygiëne te verbeteren?  Dit evaluatieformulier is een uitstekend hulpmiddel voor u, maar ook om uw directies te sensibiliseren om strijd te blijven voeren tegen vermijdbare zorginfecties.
 • Ontdek nu de e-learningmodules over handhygiëne.
 • Toegang tot de e-learning
 • Instructies
 • Test uw kennis over handhygiëne: Neem deel aan een quiz  ontwikkeld door Sciensano!
 • Opleidingsdag voor leraren met als thema "Moeilijk te behandelen bacteriën: bent u op de hoogte?" 
 • De resultaten van de nationale campagne 2018-2019 ‘Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties!’ vindt u terug in het rapport van Sciensano.
 • Voor meer informatie over internationale initiatieven op het gebied van handhygiëne en infectiepreventie en -bestrijding kunt u terecht op de website van de WHO.
  Handhygiëne gaat ons allen aan!

 

Noso info

 • Om meer te weten over zorginfectiebeheersing en preventie, raadpleeg het online tijdschrift Nosoinfo.