• RMG (Risk Management Group)

  • RAG (Risk Assessement Group)

  • SSC (Strategic Scientific Committee)


Risicobeheer

Bij een bedreiging voor de volksgezondheid nemen de gezondheidsautoriteiten maatregelen om het risico voor de Belgische bevolking zo klein mogelijk te houden.

Actuele risico's

 

CONTACTGEGEVENS ARTSEN INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

Zorgverleners die een besmettelijke ziekte of infectieziekte vaststellen, moeten dit melden aan de arts infectieziektebestrijding van de betreffende gemeenschap of het gewest. Dankzij die melding kan de overheid maatregelen nemen om te vermijden dat nog andere mensen besmet raken.

Brussel
 Waalse Regio en Duitstalige Gemeenschap
Vlaanderen