Metalen

Via de grond, het water en de lucht kunnen metalen zoals lood, cadmium, kwik en arseen onze voeding verontreinigen. Uit verpakkingsmateriaal kan tin naar levensmiddelen migreren.

Dioxinen, PCB’s en andere POP’s (persistente organische polluenten)

De productie en het gebruik van PCB's (bijvoorbeeld als smeermiddel en koelvloeistof) is sinds 1985 verboden, maar de stoffen zijn wel deels in het milieu terechtgekomen.

Perchloraat

Een in 2013 ontdekte milieucontaminant uit meststoffen.

Maximumgehaltes voor perchloraat in groenten en fruit (eetbaar gedeelte), thee, kruiden- en vruchtenthee, volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters en peutervoeding, babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen zijn van toepassing sinds 1 juli 2020, door verordening 2020/685.

Visconsumptie-aanbevelingen

Volwassenen die veel vis consumeren, en dan vooral grote roofvissen zoals snoek, zwaardvis en haai, kunnen een hogere blootstelling aan kwik en andere contaminanten hebben. Niettemin bevat vis ook veel nutritioneel waardevolle stoffen zoals omega-3 vetzuren. Daarom beveelt de Hoge Gezondheidsraad in België aan om twee porties vis per week te consumeren, waaronder één portie vette vis. Dit geldt ook voor zwangere en zogende vrouwen en zelfs voor kinderen, op voorwaarde dat zij bepaalde roofvissoorten, zoals haai, zwaardvis, snoek, marlijn en in mindere mate tonijn, vermijden omwille van de hogere gehaltes aan contaminanten.
In 2015 is een nieuwe wetenschappelijke statement (EFSA, in het Engels) verschenen over de voor- en nadelen van de consumptie van vis en zeevruchten. Hierin wordt rekening gehouden met de waardevolle voedingsstoffen in vis zoals omega-3 langeketen polyonverzadigde vetzuren. Deze voordelen worden gewogen ten opzichte van nadelen zoals kwik.