De Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten blijft ter beschikking om notificatiedossiers te behandelen.

Gezien de huidige situatie worden brieven echter niet langer per post naar bedrijven gestuurd, maar wel uitsluitend per e-mail naar het opgegeven contactadres in Foodsup.

Voor dossiers die niet via Foodsup zijn ingediend, wordt de e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres in het dossier.

Het food for specific group team (FSG-team) blijft ook beschikbaar om vragen te beantwoorden via apf.fsg@health.fgov.be of Tel 02 524 93 29 (Franstalige - FR) of extensies 73 63, 73 64 (NL/FR/ENG) onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Op Europees niveau, worden voedingsmiddelen bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen worden omkaderd door Verordening (EG) Nr 609/2013.

Het betreft: 

De chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen die in voeding voor specifieke groepen mogen gebruikt worden, zijn vastgelegd in de annex van Verordening (EG) Nr 609/2013

Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

Voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding  zijn specifieke bepalingen rond de samenstelling, etikettering, reclame,… opgenomen in de gedelegeerde verordening EG Nr 2016/127 die  van toepassing  zijn sinds 22 februari 2020.

Bovendien, moet volledige zuigelingenvoeding  en opvolgzuigelingenvoeding met andere ingrediënten dan in de bijlage II van verordening (EG) Nr 2016/127 genotificeerd worden vooraleer ze gecommercialiseerd wordt.

Specifieke bepalingen voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die bereid zijn met eiwithydrolysaten:

Vanaf 22 februari 2022 wordt verordering (EU) Nr 2016/127 van toepassing op volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die bereid zijn met eiwithydrolysaten.

Voor Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, die bereid zijn met eiwithydrolysaten, diende tijdig een aanvraag ingediend te worden bij de Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) met bewijzen van hun geschiktheid en veiligheid om verder vermarkt te kunnen worden na 22 februari 2022. EFSA bracht voor deze aanvragen in 2017 richtlijnen uit.

Vanaf 22 februari 2022 dient opvolgzuigelingenvoeding op basis van eiwithydrolysaten eveneens genotificeerd te worden.

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en Babyvoeding 

In afwachting van de gedelegeerde verordening voor bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen voor zuigelingen en jonge kinderen en babyvoeding, blijven de bepalingen van koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding  van toepassing.

Op melk gebaseerde dranken voor jonge kinderen en gelijkaardige producten vallen niet onder de definitie van ‘babyvoeding’. Deze producten dienen, indien verrijkt, genotificeerd te worden als verrijkt voedingsmiddel. De samenstelling van deze producten is niet wettelijk geregeld.

Nuttige documenten: 

Nuttige links: