Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan.

Een fytolicentie is verplicht voor natuurlijke personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
  • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Alle informatie vindt u terug op www.fytolicentie.be.

 

Protocol gegevensverwerking

Protocollen inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan u hier terugvinden.