Hoe kan de burger te weten komen of de akker naast zijn terrein al dan niet beplant is met GGO-gewassen? Hoe kunnen burgers tussenkomen in het debat en hun stem laten weerklinken als beslissingen worden genomen?

In de Europese Unie bepalen de richtlijn 2001/18/EG (.PDF) inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, en de verordening 1829/2003 (.PDF) inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, onder meer de verplichtingen op het vlak van informatieverstrekking en raadpleging van de bevolking, zowel bij wetenschappelijke veldproeven als bij commercialisering van GGO’s.  De richtlijn beoogt transparantie van de toelatingsprocedure en de mogelijkheid voor de bevolking om eventuele opmerkingen te formuleren.

Op internationaal niveau erkent het Verdrag van Aarhus (van toepassing in België) het recht van de burger op toegang tot informatie (HTML) en het recht van de burger op inspraak (HTML) in milieuaangelegenheden.

1) Raadplegingen van het publiek over aanvragen voor veldproeven in België

Er werden raadplegingen afgesloten op 29 februari 2024 over  vierjarige veldproeven met genetisch gewijzigde populieren met verlaagd ligninegehalte: dossier B/BE/24/V1 en populieren met een gewijzigde ligninesamenstelling : dossier B/BE/24/V2.

Er werd een raadpleging afgesloten op 17 februari 2024 over een tweejarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs met verbeterde verteerbaarheid: dossier B/BE/24/V3.

Er werd een raadpleging afgesloten op 23 januari 2024 over een éénjarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs met een verbeterde plantarchitectuur : dossier B/BE/23/V4.

Er werd een raadpleging afgesloten op 10 maart 2023 over een éénjarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs met verkorte stengels: dossier B/BE/23/V1.

Er werden drie raadplegingen afgesloten op 19 februari 2022 over driejarige veldproeven met genetisch gewijzigde maïs:

Er werd een raadpleging afgesloten op 3 maart 2021 over een vijfjarige veldproef met genetisch gewijzigde populieren: dossier B/BE/21/V1 (HTML).

Het publiek kan opmerkingen formuleren over in België ingediende aanvragen voor veldproeven. Het kan zijn mening geven binnen 30 dagen na de publicatie van de informatie over het dossier op deze website.

Alle veldexperimenten met GGO's, die sinds 1999 in België werden verricht, zijn opgenomen in een databank (WEB) die wordt beheerd door de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Deze databank bevat alle informatie aangaande deze veldproeven waaronder ook de beslissingen van de ministers. De recentste beslissingen vindt u ook in punt 4 van de webpagina Toegelaten GGO's (HTML).

Verslagen van raadplegingen van het publiek over aanvragen voor veldproeven (HTML)

2) Raadplegingen van het publiek over aanvragen voor klinische proeven in België

Er werd een raadpleging afgesloten op 28 maart 2024 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van hemofilie B: dossier B/BE/24/BVW5 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 14 maart 2024 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van ledemaat-gordelspierdystrofie: dossier B/BE/24/BVW4 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 19 januari 2024 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd vaccin ter preventie van hondsdolheid: dossier B/BE/23/BVW3 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 28 april 2023 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van de spierziekte Duchenne-spierdystrofie: dossier B/BE/22/BVW6 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 21 april 2023 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van de oogaandoening geografische atrofie: dossier B/BE/23/BVW2 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 25 november 2022 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van spierdystrofie van Duchenne: dossier B/BE/22/BVW5 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 14 november 2022 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd vaccin voor de behandeling van colorectale tumoren: dossier B/BE/22/BVW4 (HTML).

Het publiek kan opmerkingen formuleren over het milieuluik van de aanvragen voor klinische proeven met GGO geneesmiddelen. Het kan dit doen binnen 30 dagen na de publicatie van de informatie over het dossier op deze website.

Alle klinische proeven waarbij GGO's in het milieu zijn terechtgekomen in België sedert 1997 zijn opgenomen in een databank (WEB) die wordt beheerd door de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB).

Verslagen van raadplegingen van het publiek over aanvragen voor klinische proeven (HTML)

3) Raadplegingen van het publiek over aanvragen om GGO’s te gebruiken in menselijke en/of dierlijke voeding

Het publiek kan opmerkingen formuleren over de adviezen van de EAV (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) binnen 30 dagen na de publicatie van die adviezen.  Deze opmerkingen kunnen rechtstreeks naar de Europese Commissie worden gestuurd via de website van het Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) (WEB).

4) Raadplegingen van het publiek over aanvragen om genetisch gemodificeerde planten of andere organismen op de markt te brengen

Het publiek kan opmerkingen formuleren over ingediende dossiers onder richtlijn 2001/18/EG (WEB).  Hiervoor zijn er twee gelegenheden:

  • zodra het dossier gepubliceerd is, gedurende 30 dagen na de publicatie ervan;
  • zodra het beoordelingsverslag van de Lidstaat die verslaggever is voor dit dossier gepubliceerd is, gedurende 30 dagen na de publicatie ervan.

Veel gestelde vragen over GGO's (.PDF)