Als je een ongeval hebt op je werk of op de weg naar of van je werk, moet je dit aangeven bij je werkgever.

Werk je voor de overheidssector? Dan zijn wij in de meeste gevallen de medische partner van je werkgever. Als je werkgever op ons beroep doet, sta je dus onder ons medisch toezicht en zullen wij je dossier behandelen.

  • De besturen van de federale overheid (FOD en POD), de departementen van de gemeenschappen/gewesten en de lokale besturen doen in principe op ons beroep.
  • Instellingen van openbaar nut of autonome overheidsbedrijven (dus organisaties met eigen rechtspersoonlijkheid) doen niet altijd op ons beroep. Vraag het na bij je personeelsdienst.

Voor sommige specifieke groepen ambtenaren zullen wij ook de medische kosten en verplaatsingskosten (terug)betalen die voortvloeien uit het arbeidsongeval.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Verstuur jouw documenten met betrekking tot je medische kosten naar onderstaand adres:

Administratief centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 201 
1000 Brussel

Heb je een vraag over medische kosten? Stel ze aan Meddy, onze virtuele assistent! 
e-mail: Medex_medischekosten@health.fgov.be