Op deze pagina kan u via onderstaande hyperlinks de toegangen en rechten van gebruikers beheren, de bestanden met gegevens doorsturen, de resultaten van de kwaliteitscontroles en de referentiebestanden raadplegen en op een beveiligde manier individuele rapporten (per ziekenhuis) consulteren en downloaden.

1. Gebruikersbeheer (enkel voor de lokale beheerders)

2. Registratiesystemen

3. Individuele feedback (enkel voor ziekenhuizen en MUG-functies)

​4. Ad hoc bevragingen

 

Voor meer informatie over het gebruik van de applicaties portahealth kan u terecht op deze pagina

Een overzicht van de verschillende codes voor de applicaties Portahealth en de bijbehorende rollen vindt u in dit bestand.

Contact informatiON

Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie