Als je niet akkoord gaat met de beslissing van onze controlearts, kan je in beroep gaan. Je (of je behandelend arts) moet dan binnen de twee werkdagen in overleg met onze controlearts een arts-scheidsrechter aanduiden en contacteren zodat er een onderzoek gepland kan worden.

Eventueel kan je een scheidsrechter contacteren uit de lijst die beschikbaar is op de site van de FOD Arbeid en Tewerkstelling: Lijst met geneesheren-scheidsrechters voor controlegeneeskunde.

Nadat de arts-scheidsrechter werd aangeduid, heeft hij drie werkdagen de tijd om zijn onderzoek uit te voeren. Een beroepsprocedure kan dus maximaal maar 5 werkdagen in beslag nemen.

De arts-scheidsrechter brengt jou, je behandelend arts, onze controlearts en onze dienst Ziekteverzuim te Brussel onmiddellijk op de hoogte van zijn beslissing.

Wij brengen je werkgever op de hoogte van het resultaat van het beroep.

De kosten van deze beroepsprocedure vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Het honorarium van de arts-scheidsrechter bedraagt 75€; de administratieve kosten verbonden aan de beslissing van de arts-scheidsrechter bedragen 38€ [art. 1 van het KB van 20/9/2002].

Als je, als federaal personeelslid, afwezig bent wegens een arbeidsongeval of een beroepsziekte en onze controlearts laat je het werk hervatten, dan zullen wij je zo snel mogelijk uitnodigen voor een medisch onderzoek om het arbeidsongeval of de beroepsziekte te behandelen. Eventueel mag je ons zelf contacteren om een afspraak te maken.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be