Verwittig je werkgever tijdig als je ziek bent of een (arbeids)ongeval hebt en niet kan gaan werken. De procedure om te verwittigen is verschillend van werkgever tot werkgever en is bepaald in het arbeidsreglement van je werkgever. Informeer bij je personeelsdienst.

Werk je voor een niet-federaal bestuur dat bij Medex is aangesloten voor het ziekteverzuimbeheer? Dan zijn wij de medische partner van je werkgever en sta je onder ons medisch toezicht.

Als je contractueel bent en afwezig bent, breng dan ook je mutualiteit daarvan op de hoogte. 
Voor contractuele personeelsleden wordt er immers gewerkt met een gewaarborgd loon dat gedurende een bepaalde periode verschuldigd is door je werkgever. Na deze periode sta je ten laste van de mutualiteit.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)