UREG is een real time registratie van gegevens over spoedgevallen. Deze registratie is verplicht voor alle Belgische ziekenhuizen die over een dienst voor ‘gespecialiseerde spoedgevallenzorg’ of over een  dienst voor ‘eerste opvang van spoedgevallen’ beschikken. De wettelijke basis is het Koninklijk Besluit van 15 januari 2014.

We voorzien 2 fases om de implementatie van UREG in de ziekenhuizen te vergemakkelijken. De gegevens moeten volgens dit schema opgestuurd worden:

 • de eerste fase vanaf 01/01/2015: de spoedgevallendiensten moeten in staat zijn om de  administratieve en structurele gegevens ‘verbonden met de MZG’ door te sturen;
 • de tweede fase vanaf 01/01/2016: dan moeten de spoedgevallendiensten de medische gegevens, specifiek voor UREG, kunnen doorsturen.

Wat zijn de doelstellingen van UREG?

De registratie van deze gegevens in de spoedgevallendiensten laat toe:

 • een monitoring- en alarmeringssysteem te ontwikkelen dat toelaat snel te reageren op crisissituaties of omstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn voor de bevolking op basis van gegevens die toelaten de correcte preventiemaatregelen te nemen of snel en gepast in te grijpen.
 • het gezondheidsbeleid van de overheid te ondersteunen door:
  • de spoedgevallendiensten te evalueren op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens;
  • een systeem van sanitair toezicht in te voeren;
  • de efficiëntie en de kwaliteit te vergelijken met spoedgevallendiensten in het buitenland om zo een goede praktijkvoering te kunnen bepalen.
 • indicatoren op te zetten die een feedback kunnen verschaffen over de werking van de spoedgevallendiensten zodat die zichzelf kunnen vergelijken met andere spoedgevallendiensten of met alle spoedgevallendiensten als een geheel.

Welke gegevens en hoe ter beschikking stellen?

UREG verzamelt in real time gegevens op de spoedgevallendiensten. Een zending van UREG bevat:

 • structuurgegevens in verband met de ziekenhuizen;
 • administratieve gegevens in verband met de patiënt en zijn bewegingen;
 • medische gegevens in verband met de toestand van de patiënt en de klinische interventies.

Het overzicht van de te registreren gegevens en de specifieke registratieregels kunt u terugvinden in de rubriek Richtlijnen.

Deze gegevens worden binnen de dienst Data en Beleidsinformatie  bewaard en systematisch verwerkt.

Gegevens nodig?

Momenteel kunnen we geen UREG-gegevens verschaffen. Zoals hoger beschreven staat, gebeurt de ontwikkeling van de registratie in de spoedgevallendiensten in 2 verschillende fases: 01/01/2015 (gegevens in verband met MZG) en 01/01/2016 (gegevens specifiek voor UREG). Omdat UREG een recente registratie is, vraagt dit ook een leertijd van het personeel van de spoedgevallendiensten voor goede praktijkvoering bij het doorsturen van deze gegevens.

Omwille van al deze redenen en om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen, stellen we voor 2017 geen gegevens ter beschikken aan derden.

We danken u voor uw begrip.

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.ureg@health.fgov.be