INHOUDSTAFEL

Inleiding

Het Terminologiecentrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is medeverantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en het verspreiden van terminologie ter ondersteuning van de vereisten binnen de Belgische gezondheidszorg op vlak van terminologie.

Een klinische terminologie is een gestructureerd vocabularium dat in de klinische praktijk gebruikt wordt om op een accurate manier een beschrijving te geven van de zorg en de behandeling van een patiënt. Klinische terminologie omvat complexe concepten zoals ziekten, operaties, behandelingen en geneesmiddelen. Gezondheidswerkers over de hele wereld gebruiken een gespecialiseerd vocabularium voor het beschrijven van ziekten, klinische procedures, resultaten, behandelingen en geneesmiddelen. De producten van de klinische terminologie streven ernaar een allesomvattend, ondubbelzinnig nationaal vocabularium aan te bieden voor de ontwikkeling van softwareapplicaties gebruikt in de Belgische gezondheidszorg.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie - Terminologiecentrum