Onder cosmetica verstaan we de producten die in contact komen met de opperhuid, de haren, het lichaamshaar, de nagels, de lippen, de mond, de tanden en de uitwendige genitaliën met als doel:

 • te reinigen (zeep, shampoo, tandpasta, …)
 • te beschermen (zonnecrème, …)
 • in goede staat te houden (antirimpel, …)
 • te parfumeren of de lichaamsgeuren te corrigeren (parfum, deodorant, …)
 • het uiterlijk ervan te wijzigen (make-up, haarkleurmiddelen, …).

 

1)  Samenstelling

De samenstelling van cosmeticaproducten wordt gereglementeerd in de Europese verordening 1223/2009 (Nl) (De) (En). Deze verordering bevat in het bijzonder:

 • een lijst van verboden stoffen
 • een lijst van stoffen die slechts beperkt gebruikt mogen worden
 • lijsten van toegelaten kleurstoffen, bewaarmiddelen en UV-filters.

 

Naast deze beperkingen voor de ingrediënten, wordt de gebruiksveiligheid van het cosmetisch product verzekerd door de evaluatie van elk afgewerkt product door een gespecialiseerde verantwoordelijke. Bij deze evaluatie wordt rekening gehouden met de samenstelling en het gebruik van het product.

De samenstelling van een cosmetisch product wordt vermeldt op de verpakking.

 

2) Informatie aan de consument

 Etikettering:

Volgende gegevens moeten vermeld staan op het etiket:

 • de identiteit van de verantwoordelijke
 • de specifieke gebruiksaanwijzingen
 • de ingrediënten; de parfumerende bestanddelen moeten niet gedetailleerd vermeld worden, tenzij voor bepaalde allergene bestanddelen
 • de functie van het product, tenzij het vanzelfsprekend is
 • het lotnummer van de productie
 • pictogram volle zandloper‘minimale houdbaarheidsdatum’: “bij voorkeur te gebruiken vóór…”, voor producten met een houdbaarheid van minder dan 30 maanden

 

 • pictogram open doosje'houdbaarheid na opening’ uitgedrukt in maanden, voor producten met een minimale houdbaarheid van meer dan 30 maanden. Na openen is het product bruikbaar gedurende het aantal maanden dat vermeld staat in of naast het logo. De producten die niet geopend worden of die niet bederven dragen niet noodzakelijk een aanduiding van de houdbaarheid.  
Bijkomende informatie:

Het publiek kan meer precieze informatie over de samenstelling en over de eventuele ongewenste effecten van een cosmetisch product bekomen bij de verantwoordelijke die het product in de handel brengt.

Over volgende onderwerpen kan informatie opgevraagd worden:

 • de samenstelling van het cosmetisch product
 • de concentratie van bepaalde ingrediënten
 • de frequentie en de aard van de gemelde ongewenste bijwerkingen.

Een richtlijn  geeft aan hoe deze informatie kan opgevraagd worden.

De verantwoordelijke kan gecontacteerd worden op het adres dat vermeld staat op het etiket van het product.

 

3) Ongewenste bijwerkingen

Ongelukken:

In geval een cosmetisch product accidenteel ingeslikt wordt, is het belangrijk om onmiddellijk het Antigifcentrum (WEB)  070/245.245 of uw arts te bellen, voor een precies advies, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van het product.

In geval een schadelijke stof in de ogen of op de huid terechtkomt, spoel overvloedig met water.

Normaal gebruik:

Bij normaal gebruik van een cosmetisch product kunnen ongewenste reacties optreden, zoals bijvoorbeeld allergische reacties of irritatie van de huid.

Uw huisarts of dermatoloog kan in dat geval de oorzaak van het probleem nagaan en een geschikte behandeling bepalen.

Wij raden u aan om het desbetreffende cosmetische product niet weg te gooien om een eventueel later onderzoek toe te laten.