HACCP = “Hazard Analysis - Critical Control Point” ofwel Gevarenanalyse – Kritische controlepunten.

HACCP is de huidige preventieve referentiemethode, waardoor de hygiënische veiligheid van onze voedselproducten gewaarborgd kan worden.

 

Principes HACCP

Deze methode bestaat uit volgende principes:

  1. Het identificeren van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau herleid moet worden
  2. Het identificeren van de kritische controlepunten in de stadia waarin controle essentieel is om een gevaar te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren
  3. Het vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar
  4. Het vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten
  5. Het vaststellen van corrigerende maatregelen als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is
  6. Het vaststellen van procedures om na te gaan of de in de punten 1 tot 5 bedoelde maatregelen naar behoren functioneren
  7. Het opstellen van dossiers en documenten aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf teneinde aan te tonen dat de in de punten 1 tot 6 omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast.

Het toepassen van deze methode is wettelijk verplicht voor alle levensmiddelenbedrijven (zie Verordening (EG) nr. 852/2004 (EUR-Lex) en het Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (FAVV) ). Deze verplichting sluit aan op het principe van de verantwoordelijkheid van producenten, dat vermeld wordt in Verordening 178/2002/EG van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving (EUR-Lex) . De HACCP-principes vormen de basis van het verplichte autocontrolesysteem van levensmiddelen. (zie bovenvermeld KB van 14 november 2003).

Voor kleine producenten zijn er versoepelingen. Deze zijn terug te vinden in het Ministerieel Besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector (FAVV).

 

Documenten met uitleg over de toepassing van HACCP

Zo bestaan er veel. In het bijzonder kunnen we aanstippen:

 

Verdere informatie

Brochure “Toepassing van de HACCP-principes in voedingsbedrijven – Gids voor de toepassing van de reglementering” (.PDF)