Het gebruik van voedingsenzymen moet steeds een technisch nut hebben.

 • Stremsel nodig voor kaasproductie is een voedingsenzym dat al vele eeuwen gebruikt wordt.
   
 • Asparaginase is een enzym nuttig voor preventie van vorming van acrylamide (een procescontaminant).
   
 • Lysozym (E1105) is een conserveermiddel en kan helpen bij de veilige bewaring van sommige levensmiddelen. Het toegelaten gebruik als additief is beperkt tot kaas en bepaalde alcoholische dranken. Lysozym kan ook als technische hulpstof gebruikt worden in andere toepassingen indien het vernietigd of verwijderd wordt tijdens de fabricage van het voedingsmiddel.
   
 • Invertase (E1103) is een enzym dat gewone suiker (sucrose) splitst in de twee enkelvoudige suikers waaruit het bestaat. Daardoor wordt een levensmiddel zoeter zonder nog meer calorieën toe te voegen. Invertase mag in vele voedingsmiddelen gebruikt worden. Het komt bij voorbeeld voor in sommige pralines.
   
 • Lactase is een enzym dat wordt gebruikt voor de productie van lactosearme melk (interessant voor mensen met een lactose-intolerantie; lactose-intolerantie is in feite een gebrek aan lactase in verteringssappen in het lichaam). De werking is vergelijkbaar met die van invertase. Lactose wordt dus niet verwijderd maar gesplitst.
   
 • Enzymen maken het mogelijk om zetmeel om te zetten in glucosestroop, dat tot de suikers behoort.
   
 • Enzymen helpen bij de productie van bier, wijn en gedestilleerde dranken. Zo wordt het bij voorbeeld gemakkelijker om te filtreren.
   
 • Enzymen verbeteren de eigenschappen van deeg, brood en banket.
   
 • Enzymen helpen bij de productie van fruitsap.
   
 • Proteasen worden gebruikt voor de productie van eiwithydrolysaten die bij voorbeeld in bijzondere voeding gebruikt worden