In deze rubriek vindt u de registratierichtlijnen voor MPG terug. Daarnaast vindt u hier ook de belangrijkste referentiebestanden en een overzicht van de controles.


Registratierichtlijnen vanaf het registratiejaar 2019

Contactpersonen

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie

Inleiding en bestanden - versie december 2019

Registratierichtlijnen tot en met het registratiejaar 2018

Handleidingen 

Exportvereisten

Overzicht controles MPG

Referentiebestanden

FAQ

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be