In deze rubriek vindt u de registratierichtlijnen voor MPG terug. Daarnaast vindt u hier ook de belangrijkste referentiebestanden en een overzicht van de controles.


Registratierichtlijnen vanaf het registratiejaar 2019

Contactpersonen

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie

Inleiding en bestanden - versie december 2023

Registratierichtlijnen tot en met het registratiejaar 2018

Handleidingen 

Exportvereisten

Overzicht controles MPG

Bibliotheek van de controles

Referentiebestanden

FAQ

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be