Een arbeidsongeval is een ongeval dat:

  • zich tijdens of door de uitoefening van je job heeft voorgedaan;
  • veroorzaakt wordt door een plotse gebeurtenis;
  • een letsel (lichamelijk of psychisch) heeft veroorzaakt.

Je moet dus kunnen aantonen dat er naast een letsel sprake is van een plotse gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens of door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat die plotse gebeurtenis een letsel heeft veroorzaakt.

Het letsel moet niet noodzakelijk aanleiding geven tot een arbeidsongeschiktheid. Schade aan prothesen wordt ook in aanmerking genomen (bijvoorbeeld: een gebroken bril).

Een ongeval op weg naar en van je werk wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.

Het is je werkgever die beslist of je ongeval effectief erkend wordt als een arbeidsongeval.

 

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
 

   

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be