Een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk is een ongeval dat:

  • zich tijdens of door de uitoefening van je job heeft voorgedaan;
  • veroorzaakt wordt door een plotse gebeurtenis;
  • een letsel (lichamelijk of psychisch) of schade aan een bestaande prothese heeft veroorzaakt.

Het letsel moet niet noodzakelijk aanleiding geven tot een arbeidsongeschiktheid. 

De weg van en naar het werk wordt gedefinieerd als de normale weg die de werknemer moet afleggen om van zijn woonplaats naar de plaats van het werk te komen en vice versa.

Het is je werkgever die beslist of je ongeval effectief erkend wordt als een arbeidsongeval.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)