Hoe dien je een aangifte in?

Als slachtoffer van een arbeidsongeval moet je altijd aangifte doen. Hoe?

Bezorg deze documenten zo snel mogelijk aan je werkgever.

Dien je aangifte nooit rechtstreeks in bij ons. Het is immers je werkgever die beslist of je ongeval erkend wordt als arbeidsongeval. Als je werkgever twijfelt of er medisch gezien sprake is van een arbeidsongeval, kan hij aan ons vragen om ons uit te spreken over het oorzakelijk verband tussen de opgelopen letsels en het ongeval.


Wie mag een aangifte indienen?

Op zich is het niet verplicht dat je zelf je aangifte indient. Volgende personen mogen dit ook doen:

  • je rechthebbenden (bv. een familielid),
  • je chef of
  • of ieder ander belanghebbend persoon.

Wanneer en hoe dient je werkgever de aangifte in bij Medex?

Je werkgever maakt zo snel mogelijk de aangifte aan ons over.

Je werkgever moet je aangifte registreren in Publiato, de online toepassing van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Wij worden daarvan automatisch op de hoogte gebracht.

Wij kunnen je aangifte pas verwerken als we een beslissing over de erkenning als arbeidsongeval hebben gekregen van je werkgever.

TOP

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)