Affiche 2020

« #borstvoedingikbenvoor »

Een campagne van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) naar aanleiding van de internationale week van de borstvoeding (van 1 tot 7 oktober 2020).

Een duurzamer levensstijl dringt zich op. Daarin kadert ook het geven van borstvoeding.

Moeders helpen zo om de afvalberg te verminderen, niet-recupereerbare energie niet onnodig te verbruiken, het vrachtvervoer mee naar omlaag te brengen, de druk op akkerland te verlichten, verkwisting tegen te gaan, net zoals vervuiling – en ga zo maar door. Daarnaast is moedermelk ideaal om onzekerheid en sociale ongelijkheid tegen te gaan. Zelfs is het zo dat het families helpt om te bezuinigen op uitgaven aan artificiële vervangmiddelen terwijl de gezondheid van het kind er alleen maar wel bij vaart.

U kan de affiche gratis bestellen op info.borstvoeding@health.fgov.be. Stuur ons een mail met vermelding van uw naam en adres.