In de kijker: Covid-19: zorg voor zelfstandigen met psychische noden

 

Inleiding

De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht een wereldwijde toename van geestelijke gezondheidsproblemen. Deze tendens wordt ook in België bevestigd. Zich voortdurend aanpassen aan de nieuwe noden en behoeften van de moderne, ‘gejaagde’ welvaartsmaatschappij is een van de grote uitdagingen van het beleid.

De problematiek van de geestelijke gezondheidszorg is bijzonder complex. Want, naast de gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving, kunnen geestelijke gezondheidsstoornissen ook andere, verstrekkende gevolgen hebben. Patiënten met een mentale stoornis neigen ertoe om zich te isoleren. Vaak zijn ze afwezig op het werk. Ook overmatig tabak- en alcoholgebruik en overmatig gebruik van medicatie, antidepressiva of andere middelen komen veel voor.

Om deze problematiek efficiënt aan te pakken, zijn een geïntegreerde en globale aanpak en een intensieve samenwerking tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid van levensbelang.

De Cel Geestelijke Gezondheidszorg is nauw betrokken bij de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België. Operationele samenwerking en efficiënt partnerschap zijn daarvan de pijlers. Multidisciplinaire zorgnetwerken moeten in de toekomst kunnen reageren op elke zorgvraag met een individueel zorgtraject. De uiteindelijke bedoeling is dat mensen in hun eigen leefwereld en hun eigen sociale context ondersteuning krijgen.

Meer inlichtingen over de hervorming voor de leeftijdsdoelgroep ‘volwassenen en jongvolwassenen’ vindt u op de website www.psy107.be.

Meer inlichtingen over de hervorming voor de leeftijdsdoelgroep ‘kinderen en jongeren’ vindt u op de website www.psy0-18.be.

Contact information

Manu Moreels
Celhoofd Geestelijke Gezondheidszorg

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel : 02 524 86 04