Marktaandeel van de psychiatrische instellingen en het netwerk geestelijke gezondheidszorg per arrondissement van domicilie van de patiënt.

In onderstaand overzicht kan u het marktaandeel van de psychiatrische instellingen en het netwerk geestelijke gezondheidszorg raadplegen. Elke tabel is voorzien van een aantal filters aan de hand waarvan u - door een arrondissement te kiezen -  kan zien in welke ziekenhuizen of netwerken de patiënten, die woonachtig zijn in dat arrondissement, werden opgenomen. Daarnaast kan je in de tabbladen Herkomst nagaan waar patiënten wonen, die werden opgenomen in een netwerk geestelijke gezondheidszorg.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be